પ્રભો અંતર્યામી

અમે પ્રાથમીક શાળા મા રોજ સવારે ગાતા હતા તે પ્રાર્થના…

r-kris

 

 

પ્રભો અંતર્યામી જીવન જીવના દીનશરણા,
પિતા માતા બંધુ
, અનુપમ સખા હિતકરણા;
પ્રભા કીર્તિ કાંતિ
, ધન વિભવ સર્વસ્વ જનના,
નમું છું
, વંદું છું, વિમળમુખ સ્વામી જગતના.

સૌ અદભુતોમાં તુજ સ્વરૂપ અદભુત નીરખું,
મહા જ્યોતિ જેવું નયન શશી ને સૂર્ય સરખું
,
દિશાઓ ગુફાઓ પૃથ્વી ઊંડું આકાશ ભરતો
,
પ્રભો એ સૌથીએ પર પરમ હું દૂર ઊડતો.

પ્રભો તું આદિ છે શુચિ પુરુષ પુરાણ તું જ છે,
તું સૃષ્ટિ ધારે છે
, સૃજન પલટયે નાથ તું જ છે,
અમારા ધર્મોનો અહર્નિશ ગોપાલ તું જ છે
,
અપાપી પાપીનું શિવ સદન કલ્યાણ તું જ છે.

પિતા છે એકાકિ જડ સકળને ચેતન તણો,
ગુરૂ છે મોટો છે જનકુળ તણો પૂજ્ય તું ઘણો
,
ત્રણે લોકે દેવા નથી તું જ સમો અન્ય ન થશે
,
વિભુરાયા તુંથી અધિક પછી તો કોણ જ હશે.

વસે બ્રહ્માંડોમાં, અમ ઉર વિષે વાસ વસતો,
તું આઘેમાં આઘે
, પણ સમીપમાં નિત્ય હસતો,
નમું આત્મા ઢાળી
, નમન લળતી દેહ નમજો,
નમું કોટિ વારે
, વળી પ્રભુ નમસ્કાર જ હજો.

અસત્યો માંહેથી પ્રભુ! પરમ સત્યે તું લઈ જા,
ઊંડા અંધારેથી
, પ્રભુ! પરમ તેજે તું લઈ જા;
મહામૃત્યુમાંથી
, અમૃત સમીપે નાથ! લઈ જા,
તું-હીણો હું છું તો તુજ દરશનાં દાન દઈ જા.

પિતા! પેલો આઘે, જગત વીંટતો સાગર રહે,
અને વેગે પાણી સકળ નદીનાં તે ગમ વહે
;
વહો એવી નિત્યે મુજ જીવનની સર્વ ઝરણી
,
દયાના પુણ્યોના
, તુજ પ્રભુ! મહાસાગર ભણી.

થતું જે કાયાથી, ઘડીક ઘડી વાણીથી ઊચરું,
કૃતિ ઇંદ્રિયોની
, મુજ મન વિશે ભાવ જ સ્મરું;
સ્વભાવે બુદ્ધિથી
, શુભ અશુભ જે કાંઈક કરું,
ક્ષમાદષ્ટે જોજો
, તુજ ચરણમાં નાથજી! ધરું.

          – ન્હાનાલાલ

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: