તબલા વાદક ઝાકીર હુસ્સૈન 21 Sep. 2010

 ગઈ કાલે સાંજે મેં તબલા વાદક ઝાકીર હુસ્સૈન  નૉ કાર્યક્રમ જોયો તેની ઍક ઝલક…

Zakir Hussain at the World Music Festival, Chicago 2010.

1 Comment »

 1. chandravadan said

  Nice Post !
  Thanks for sharing !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Hope to see you on Chandrapukar !

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: